gh

கொலை நிலம் முரண் அரசியல் உரையாடல்

தியாகு – ஷோபாசக்தி,  விலை: 80

ஈழ விடுதலைப் போர் இறுதியில் பெரும் மக்கள் படுகொலையில் போய் முடிந்தபிறகு -அதன் காரண காரியங்கள், அரசியல், ராணுவப் பிழைகள், புலிகளின் செயல்பாடுகள் என எல்லாவற்றையும் ஆழமான உரையாடல் மூலம் நம் முன் நிறுத்துகிறார்கள். தியாகு-ஷோபா சக்தி இருவரின் பேச்சும் பல உண்மைகளை முன்வைக்கிறது. ஈழத்தில் புதிய அரசியலைக் கண்டெடுக்க வேண்டிய அவசியம் புரிபடுகிற படைப்பு!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “கொலை நிலம் முரண் அரசியல் உரையாடல்”

Your email address will not be published. Required fields are marked *